30

اماکن مذهبی

تعداد دو باب مسجد، سه باب حسينيه و يك باب امامزاده و خانه ي عالم در محدوده ي بافت فيزيكي روستاي دارگان فعال مي باشند. مشخصات كمي و كيفي اين مراكز مذهبي به شرح زیر ارايه خواهند شد.

 

مشخصات مراکز دینی روستا
تصویر نام مرکز مذهبی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
 امام زاده سید اسد الله و سید فخرالدین    

 

 


اين امامزاده از نوادگان امام موسي بن جعفر (ع) و سابقه ي تاريخي آن به قرن چهارم و يا پنجم هجري قمري بر مي گردد و زير نظر اداره اوقاف شهرستان فلاورجان است. پنج نفر اعضاي هيئت امنا و يك نفر متولي عهده دار امورات آن هستند. زايران اين امامزاده اغلب از بين اهالي سكونتگاههاي اطراف مي باشند. ساختمان امامزاده از بناهاي تاريخي روستا به حساب مي آيد و در فهرست آثار ارزشمند سازمان ميراث فرهنگي استان اصفهان قرار دارد. مساحت آن معادل 775 مترمربع است.

 

 مسجد امام حسین (ع)      

اين مسجد به عنوان قديمي ترين مسجد روستا محسوب مي گردد و آخرين بار در سال 1358 بازسازي كامل گرديد. مساحت آن معادل 860 مترمربع است. ضمن اينكه يك قطعه زمين با مساحت 2200 مترمربع براي توسعه به اين مسجد اختصاص يافته است. در حال حاضر اين زمين زير كشت مي باشد و درآمد آن خرج مسجد م يگردد.

 

 مسجد امام حسن (ع)      

اين مسجد كه به نام كوچك نيز معروف مي باشد، از قدمتي بيش از 150 سال برخوردار است. ساختمان آن در فهرست آثار ارزشمند سازمان ميراث فرهنگي استان اصفهان قرار دارد. البته اين مسجد در سال 83 مرمت گرديد. مساحت آن معادل 150 مترمربع برآورد مي شود.

 

 حسینیه حضرت علی اصغر      

اين حسينه در سال 1356 احداث شده است و در مجموع 280 مترمربع مساحت دارد. مكان آن در مقابل ميدان تعزيه قرار دارد. توضيح اينكه اين حسينه به همراه مسجد امام حسين (ع)، امامزاده و حسينيه ي قمر بني هاشم، يك مجموع هي مذهبي را در كنار هم تشكيل داده اند.

 

 حسینیه قمر بنی هاشم       

اين حسينيه از قدمت حدود 150 سال برخوردار است و آخرين بار در سال 1375 بازسازي كامل گرديد. مساحت آن معادل 110 مترمربع مي باشد. همچنين قسمتي از اين حسينيه با مساحت 50 مترمربع در حاشيه ميدان تعزيه قرار دارد.

 

   حسینیه تکیه شهدا      

اين حسينيه كه در همجواري تكيه شهدا قرار دارد، داراي قدمتي بيش از 150 سال است و در سال 1369 بازسازي كامل گرديد. مساحت آن برابر با 220 مترمربع مي باشد.

 

 خانه عالم       

يك واحد مسكوني با مساحت 130 مترمربع در حال احداث است كه پس از اتمام در اختيار روحاني روستا جهت اقامت در ماه هاي محرم، صفر و رمضان قرار خواهد گرفت.

 

مسجد حضرت قمر بنی هاشم      

مسجد حضرت قمر بنی هاشم در حال احداث می باشد.

 

 گلزار شهدا      

 

 

  خانه قرآن یا زهرا       
       

 

 
  هیئت حضرت رقیه