30

اماکن مذهبی

تعداد دو باب مسجد، سه باب حسينيه و يك باب امامزاده و خانه ي عالم در محدوده ي بافت فيزيكي روستاي دارگان فعال مي باشند. مشخصات كمي و كيفي اين مراكز مذهبي به شرح زیر ارايه خواهند شد.

 

مشخصات مراکز دینی روستا
تصویر نام مرکز مذهبی نام مدیر شماره تماس ساعات کاری
 امام زاده سید اسد الله و سید فخرالدین    

 

 


اين امامزاده از نوادگان امام موسي بن جعفر (ع) و سابقه ي تاريخي آن به قرن چهارم و يا پنجم هجري قمري بر مي گردد و زير نظر اداره اوقاف شهرستان فلاورجان است. پنج نفر اعضاي هيئت امنا و يك نفر متولي عهده دار امورات آن هستند. زايران اين امامزاده اغلب از بين اهالي سكونتگاههاي اطراف مي باشند. ساختمان امامزاده از بناهاي تاريخي روستا به حساب مي آيد و در فهرست آثار ارزشمند سازمان ميراث فرهنگي استان اصفهان قرار دارد. مساحت آن معادل ۷۷۵ مترمربع است.

 

 مسجد امام حسین (ع)      

اين مسجد به عنوان قديمي ترين مسجد روستا محسوب مي گردد و آخرين بار در سال ۱۳۵۸ بازسازي كامل گرديد. مساحت آن معادل ۸۶۰ مترمربع است. ضمن اينكه يك قطعه زمين با مساحت ۲۲۰۰ مترمربع براي توسعه به اين مسجد اختصاص يافته است. در حال حاضر اين زمين زير كشت مي باشد و درآمد آن خرج مسجد م يگردد.

 

 مسجد امام حسن (ع)      

اين مسجد كه به نام كوچك نيز معروف مي باشد، از قدمتي بيش از ۱۵۰ سال برخوردار است. ساختمان آن در فهرست آثار ارزشمند سازمان ميراث فرهنگي استان اصفهان قرار دارد. البته اين مسجد در سال ۸۳ مرمت گرديد. مساحت آن معادل ۱۵۰ مترمربع برآورد مي شود.

 

 حسینیه حضرت علی اصغر      

اين حسينه در سال ۱۳۵۶ احداث شده است و در مجموع ۲۸۰ مترمربع مساحت دارد. مكان آن در مقابل ميدان تعزيه قرار دارد. توضيح اينكه اين حسينه به همراه مسجد امام حسين (ع)، امامزاده و حسينيه ي قمر بني هاشم، يك مجموع هي مذهبي را در كنار هم تشكيل داده اند.

 

 حسینیه قمر بنی هاشم       

اين حسينيه از قدمت حدود ۱۵۰ سال برخوردار است و آخرين بار در سال ۱۳۷۵ بازسازي كامل گرديد. مساحت آن معادل ۱۱۰ مترمربع مي باشد. همچنين قسمتي از اين حسينيه با مساحت ۵۰ مترمربع در حاشيه ميدان تعزيه قرار دارد.

 

   حسینیه تکیه شهدا      

اين حسينيه كه در همجواري تكيه شهدا قرار دارد، داراي قدمتي بيش از ۱۵۰ سال است و در سال ۱۳۶۹ بازسازي كامل گرديد. مساحت آن برابر با ۲۲۰ مترمربع مي باشد.

 

 خانه عالم       

يك واحد مسكوني با مساحت ۱۳۰ مترمربع در حال احداث است كه پس از اتمام در اختيار روحاني روستا جهت اقامت در ماه هاي محرم، صفر و رمضان قرار خواهد گرفت.

 

مسجد حضرت قمر بنی هاشم      

مسجد حضرت قمر بنی هاشم در حال احداث می باشد.

 

 گلزار شهدا      

 

 

  خانه قرآن یا زهرا       
       

 

 
  هیئت حضرت رقیه