30

فرصت های سرمایه گذاری

فهرست فرصت های سرمایه گذاری در روستا

تصویر

عنوان پروژه

محل اجرا

اعتبار مورد نیاز

میزان مشارکت دهیاری

 

ایجاد مراکز فرهنگی- هنری

 

 

 

 

احداث فضای سبز عمومی و پارک کودک 

 

 

 

 

احداث ورزشگاه و مراکز ورزشی 

 

 

 

 

احداث دامداری های نیمه خصوصی و خصوصی

 

 

 

 

افزايش فضاهاي انباري به منظور نگهداري كالاهاي تجاري

 

 

 

 

نوسازي واحدهاي مسكوني مخروبه و كم
دوام 

 

 

 

 

احداث استخرهاي پرورش ماهي 

 

 

 

 

ایجاد کارگاه های متمرکز صنایع دستی

 

 

 

 

استفاده ازقابليتهاي طبيعي منطقه براي جذب توريست از شهرهاي اطراف و احداث تفرجگاههاي و
تابستاني.