30

اماکن تفریحی روستا

بنابر اطلاعات طرح هادی روستا در وضع موجود هيچ گونه فضاي سبز عمومي در محدوده ي بافت مشاهده نمي شود و فاقد هر گونه مرکز تفریحی می باشد.