30

مناقصه و مزایده

سپتامبر 2, 2019

مزایده شماره ۲

مزایده فروش خودرو
سپتامبر 2, 2019

مناقصه شماره ۱

خرید ۱۵۰ لایسنس آنتی ویروس از شرکت های معتبر در زمینه ارائه آنتی ویروس
آگوست 31, 2019

انتخاب پیمانکار

آگوست 31, 2019

آگهی مزایده شماره ۱