30

آب و هوا

در روستای آبرو ایستگاه هوتشناسی مستقلی وجود ندارد. لذا بررسی وضعیت اقلیمی روستا از داده های ایستگاه هواشناسی سینوپتیک مبارکه و ایستگاه اصفهان اتخاذ می گردد. اطلاعات حاصل از ایستاگاه های هواشناسی میانگین درجه حرارت سالانه این منطقه را در گرمترین و سردترین ماه های سال به ترتیب معادل 1.31 و 0.9- درجه سانتی گراد گزارش کرده است. میزان بارندگی نیز در بیشترین میزان از فصل زمستان و کمترین در تابستان گزارش شده است. از نظر اب و هوایی بخش عمده ای از شهرستان مبارکه دارای اقلیم خشک خنک با تابستان های خشک می باشند و مناطق محدودی از شهرستان در جنوب غربی دارای اقلیم نیمه سردسیری که دارای آب و هوای نیمه خشک گرم با زمستا نهای نسبتا سرد می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 3 =