30

سرانه فضاهای عمومی

 سرانه های کاربری های موجود در روستای آبرو :

کاربری مسکونی :

این کاربری در وضع موجود حدود 60838 متر مربع (1/23 درصد) از سطح کل کاربری ها را به خود اختصاص داده است و سرانه آن برای هر نفر ساکن 3/175 متر مربع می باشد. تراکم خالص و ناخالص مسکونی روسا نیز به ترتیب 48 و 2/13 نفر در هکتار بدست آمده است.

کاربری تجاری:

این کاربری در وضع موجود حدود 83 متر مربع (30/0 درصد) از کل اراضی محدوده روستا را اشغال و سرانه آن برای هر نفر 2/0 متر مربع می باشد.

کاربری ورزشی:

کاربری مذکور در روستا وجود نداردو در خارج از محدوده روستا واقع شده است.

کاربری اداری:

این کاربری حدود 2892 متر مربع (1/1 درصد) از مساحت کل روستا را به خود اختصاص داده است و سرانه آن برای هر نفر 3/8 متر مربع می باشد.

کاربری فضای سبز:

این کاربری در وضع موجود سطح قابل توجهی را اشتغال نکرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − سیزده =